Hjälp (nytt fönster)
Gå tillbaka till webbplatsen
Fel

login
logologo

För att få gå vidare behöver du skriva in de tecken som visas i bilden. Detta är för att förhindra missbruk av tjänsten.

Om du redan har gjort en anmälan men vill göra ett tillägg eller en komplettering ska du inte använda detta formulär. I stället ska du skicka e-post till skolinspektionen@skolinspektionen.se. Det är väldigt bra om du kan uppger ärendets diarienummer. Diarienumret är viktigt för att Skolinspektionen enklare och säkrare ska kunna lägga din komplettering till rätt ärende.

Har barnet eller eleven slutat på den förskola eller skola som du vill anmäla? Tänk på att vi oftast inte utreder anmälningar om barnet eller eleven inte går kvar på förskolan eller skolan. Läs mer här https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/